Có thể bạn thích:

3.172.500 
-6%
-5%
-5%
220.000  208.000 
-6%
-11%
135.000  120.000 
-13%
-11%